Familie Opstellingen

Kennismaking workshop Familieopstellingen

Iedereen wordt geboren in een familie. Naast je gezin van herkomst zijn er ooms, tantes, grootouders, overgrootouders, kortom een hele waaier aan personen met wie je altijd verbonden bent. Alles uit jouw familiesysteem draagt bij aan wie jij nu bent. Gebeurtenissen binnen jouw familie (ook van generaties terug) kunnen onbewust doorwerken en nu nog steeds invloed hebben. Dit kunnen lichte of diepere trauma’s zijn, zoals afwezigheid, niet erkend worden, het gevoel veel lasten te moeten dragen, je niet op je gemak voelen, ruzies, mishandeling. Je kunt ook denken aan een verleden waarin oorlog een belangrijke rol heeft gespeeld. Er kunnen trauma’s in je familielijn zitten, zoals misbruik, psychisch of fysieke mishandelingen, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdig overlijden van familieleden, echtscheiding, enzovoort. Het hoeft echter niet op jouw gezin van herkomst betrekking te hebben. Je kan prima een fijne jeugd hebben gehad en toch merken dat er iets niet lekker loopt in je leven. Dan kan het maar zo zijn dat je lasten met je meedraagt van generaties terug. En daar kan een familie opstelling zicht op geven en bij helpen.

Familie opstellingen geven de mogelijkheid om bepaalde patronen in je leven te doorbreken 

Als je jezelf herkend in het hebben van terugkerende patronen in  je leven die je maar niet veranderd krijgt of omgedraaid, dan geeft een opstelling je de mogelijkheid tot een totaal andere kijk en ingang op de kwestie. Een opstelling zet vaak een helende beweging in gang. Doordat iets gezien wordt kan er weer beweging komen in de ziel van het familiesysteem en in de ziel van de cliënt, waardoor een vastgelopen situatie weer kan gaan stromen.

Een familieopstelling is een bijzonder fenomeen. Het biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die diep verborgen liggen in ons (collectief) onderbewuste. 

Wat voor vragen en patronen uit jouw leven kunnen via een familie opstelling verhelderd worden?

Een opstelling begint met een kort gesprek vooraf waarin je je vraag of thema inbrengt. Vervolgens stelt de begeleider vragen en stemt zich af op jouw familiesysteem om zich een beeld te vormen van de onderliggende patronen en dynamieken. Het is niet zo belangrijk om een duidelijke vraag te hebben, wél moet je ergens tegenaan lopen; bijvoorbeeld een probleem of patroon waar je in vastloopt of wat zich telkens herhaalt in je leven. Het kan daarbij gaan om vragen als:

 • ‘Hoe kan het dat ik vaak problemen heb met geld?’
 • ‘Hoe kan het dat ik moeite heb mij te ontspannen?’
 • ‘Hoe kan het dat ik er moeite mee heb mensen of situaties te vertrouwen?’
 • ‘Hoe kan het dat ik me niet fijn voel in groepen?’
 • ‘Hoe kan het dat ik zoveel angst voel voor het spreken in het openbaar?’
 • ‘Hoe kan het dat ik moeite heb met relaties aangaan?’
 • ‘Hoe kan het dat ik me altijd eenzaam voel of er niet bij voel horen?’
 • ‘Hoe kan het dat ik vaak bevestiging nodig heb?’

Het kan ook zijn dat je te maken hebt met terugkerende fysieke klachten. Bijvoorbeeld chronische rugklachten, darmproblematiek, een blaasontsteking die telkens weer opspeelt of vermoeidheid. Een opstelling kan ook hierbij helend zijn in het aankijken van oorzaken op onbewust niveau. Hoe dringender het thema, hoe krachtiger een opstelling kan laten zien wat er speelt.

De familie opstelling

Als je samen met de begeleider helder hebt kunnen krijgen is waar je tegenaan loopt en wat je opgelost wilt hebben. Dan bepaalt de begeleider wat er precies opgesteld gaat worden en zoekt daar de representanten voor uit (bijvoorbeeld voor jezelf, je moeder, je vader etc.).

Wanneer de representanten gekozen zijn begint het opstellingswerk. Deze representanten worden uitgenodigd om hun innerlijke beweging te volgen, en vinden hun plek in de ruimte.

De wijze van opstelling
De wijze waarop deze representanten staan opgesteld ten opzichte van elkaar en hoe ze in de ruimte staan geeft al heel veel informatie, maar het meest bijzondere (en onverklaarbare) is dat de representanten in staat blijken te zijn om lichamelijk en emotioneel heel zuiver te kunnen voelen wat zich afspeelt in de wie of wat ze representeren.

Het blijkt dat ze toegang hebben tot de diepere en vaak onbewuste lagen van het familiesysteem waarin ze staan opgesteld en waarvoor ze zich opengesteld hebben. En ondanks dat we niet precies weten hóe dit bijzondere fenomeen werkt, kunnen we er wel heel goed mee werken.

De begeleider kan nu aan de hand van de waarnemingen en de informatie die door de representanten en door jou verstrekt worden, onderzoeken wat er in de diepte in het systeem speelt. De begeleider kan aan de opstelling personen toevoegen of er juist uithalen, posities van de representanten veranderen, ze bepaalde zinnen laten uitspreken en rituelen toepassen.

Representanten blijken toegang te hebben tot diepere en vaak onbewuste lagen van het familiesysteem waarin ze staan opgesteld en waarvoor ze zich opengesteld hebben.

Praktische informatie over de workshop Familie Opstellingen

Hieronder wat praktische informatie over de eerstvolgende workshop familieopstellingen. Tijdens de workshop is er ruimte voor maximaal 3 mensen met een vraag. Mocht je geen vraag hebben of in eerste instantie alleen de avond willen ervaren, dan kun je ook deelnemen als representant. Hier zijn wel meer plekken beschikbaar voor. Als representant kun je uitgekozen worden om deel te nemen in een opstelling van een ander. Door zowel vragers als representanten worden opstellingen als helend, inspirerend en inzicht gevend ervaren.
Voor de workshop is geen kennis of ervaring vooraf noodzakelijk.

Opzet van de workshop:

 • Inloop vanaf 18.30 met koffie/thee en wat lekkers. In dit tijdsbestek is ook de mogelijkheid tot betaling.
 • 19:00 uur start workshop
 • Welkom en uitleg
 • Korte beginmeditatie
 • Opstellingen
 • Pauzemoment(en) tussen de opstellingen
 • Afronden
 • Eindtijd max 22.00 uur

Voor aanvang en tijdens de pauzes is er koffie / thee en wat lekkers.

Datum: woensdagavond 15 juni
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde
Kennismakingsprijs: €50 als je een vraag wilt inbrengen of €15 als je als representant deel wilt nemen. Dit geld graag contant en gepast betalen bij aanvang van de workshop.

Let op: Om zeker te zijn van een plek is het nodig om je aan te melden. Je kunt ‘hier‘ meer informatie aanvragen of je aanmelden. Je kan ook een mail sturen naar: info@livencare.nl.

Informatie over de begeleider van de Familie Opstellingen Petra de Vries

De familie opstellingen worden geleid door systemisch coach Petra de Vries. Hieronder een korte introductie van Petra:

‘Ooit begon mijn loopbaan als verpleegkundige en heb ik daarin ook in diverse leidinggevende functies gewerkt. Nog weer later heb ik mij ontwikkeld tot trainer en coach. Daarnaast heb ik opleidingen intuïtieve ontwikkeling gedaan en ben healer en reader.

Al vele jaren ben ik geboeid door persoonlijke groei en ontwikkeling, zowel bij mezelf als bij anderen. Het steeds meer ontdekken wie ik in wezen ben en daar zichtbaar in worden, vind ik een prachtige uitdaging.

De laatste jaren heb ik mijn passie gevonden in het systemisch werken. Familieopstellingen vind ik een prachtige manier om op een diepe laag bewustzijn te creëren en beweging op gang te brengen. Soms confronterend maar altijd met groot respect naar de ander en zijn/haar systeem.’